Wizyta przygotowawcza w Budapeszcie

W dniach 03.06.2019r. – 07.06.2019r. pracownicy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu uczestniczyli w wizycie przygotowawczej w ramach realizacji projektu „Poznajmy się wzajemnie” dofinansowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Celem wizyty w Instytucie Petö w Budapeszcie było omówienie zasad współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Krok za krokiem” w Zamościu a Instytutem Petö w Budapeszcie dotyczących wdrażania i realizacji Projektu. Podpisano między innymi umowy z nauczycielami z Instytutu Petö dotyczące poszczególnych rozdziałów do publikacji, która wydana zostanie w ramach Projektu.

Delegacja uczestniczyła także w uroczystościach poświęconych wydarzeniom z dnia 4 czerwca 1920r. – podpisanie pokojowego Traktatu w Trianon pomiędzy Węgrami, a państwami Ententy. Pan Kamil Kabasiński wraz z Zsoltem Domokos (konduktor Instytutu Petö i prezydent partii Chrześciajańsko-Demokratycznej Partii Ludowej w 17 Dzielnicy Budapesztu) złożyli wieniec pod pomnikiem.

Wizyta w Instytucie Petö przebiegła w atmosferze otwartości i wzajemnego zrozumienia.

Wizyta przygotowawcza w Budapeszcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry