POLAK WĘGIER

DZIAŁANIA

  1. Wizyta przygotowawcza w Budapeszcie (opracowanie kierunków pracy)
  2. Opracowanie scenariuszy (scenariusze zajęć dla młodzieży polskiej i węgierskiej dotyczące: historii narodu, wybitnych ludzi i ich dzieła historii/nauki, wybitnych ludzi i ich dzieł kultury, przyrody, najsłynniejszych zabytków, zamków i pałacy, tradycji i folkoru, ciekawostek językowych, wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.)
  3. Uruchomienie zakładki www
  4. Warsztaty z młodzieżą – testowanie scenariuszy.
  5. Wizyta studyjna w Zamościu
  6. Wizyta studyjna w Budapeszcie
Przewiń do góry